سیمان بلین بالا

 High Blaine Cement

 

این سیمان با تغییر در خط تولید و بارگیری و افزایش نرمی (بلین)سیمانهای پوزولانی ویژه تا میزان cm2/gr 4500  در کارخانه سیمان خاش تولید می شود.سیمان بلین بالا برای اولین بار در کشور تولید و در سال 1383 از سوی وزارت صنایع و معادن در بخش صنایع غیر فلزی به عنوان محصول برترR&D انتخاب شد. این محصول قبلا در تکمیل پروژه سد جگین بندر عباس و سد زيردان چابهار  ودر حال حاضردر پروژه هاي بزرگ سد كهير چابهار و سد آشار سراوان در بخش آب بندی  مورد استفاده واقع شده است.

مزایا:

-افزایش چشمگیر مقاومت کوتاه مدت حتی بالاتر از سیمانهای پرتلند خالص

-کاهش حجم تخلخل در بتن(Prosity)

-افزاایش قدرت پمپاژ و روانی ملات

 

- افزایش کارپذیری ملات