مشتریان گرامی

از این پس میتوانید نقطه نظرات ، پیشنهادات یا شکایات خود را از طریق شماره تلفن و یا  پست الکترونیکی ذیل بطور مستقیم با مدیریت شرکت در میان بگذارید: 

 

تلفن   : 33294515-054

فکس  : 33294511-054 

پست الکترونیکی : crm@khashcement.com