به سیستم نظرسنجي از مشتریان شركت سيمان خاش خوش آمديد .

در جهت كسب نظرات كليه مشتريان شركت به  منظور ارتقاء هرچه بيشتر كيفيت محصولات و افزايش خدمات و رضايت آنان، فرم هاي نظرسنجي به تفكيك مشتريان و نوع خدمات شركت سيمان خاش، در دسترس قرار دارد.

خواهشمند است ضمن مطالعه دقيق موارد موجود در نظرسنجي ، فرمهاي مربوطه را تكميل و به طرق ذيل جهت ارسال آن، اقدام فرمائيد.

تلفن: 4223765-0543   

فاکس: 4223120-0543 

سامانه پيام كوتاه : 9830006194000122+  

آدرس E-Mail : sales@khashcement.com

 

سيستم مديريت يكپارچه (IMS) :

 

 

             

سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاه (ISO/IEC 17025)