سیمان پرتلند تیپ 425-1

موارد مصرف:

این سیمان در همه موارد کاربرد دارد.بعلت مقاومت بالای این نوع سیمان ،مصرف آن در جاهائیکه مقاومت اولیه زیادی مورد نیاز است مناسب می باشد.

مزایا:

-مقاومت کوتاه مدت بالا، مقاومت اولیه( سه روزه)آن حتی می تواند الزامات استاندارد را برای سیمان تیپ 3 برآورده سازد.

محدودیتها:

-مقاومت پایین در برابر خوردگی کلر

- مواردیکه بتن در معرض سولفات موجود در خاک و یا آب(مثلا آب دریا) قرار گیرد.

 

-استفاده در بتن ریزیهای حجیم که نیاز به گرمای هیدراتاسیون پایین دارند.