دانلود صفحه ی آگهـی های شرکت در مناقصـه

 

 

آگهـی مناقصه اجاره یک دستگاه خودرو وانت مزدا و یک دستگاه خودرو سوخت رسان نیسان زامیاد تک کابین

شماره18/1401-KCCOT

شرکت سیمان خاش در نظر دارد نسبت به « اجاره یک دستگاه خودرو وانت مزدا و یک دستگاه خودرو سوخت رسان نیسان زامیاد تک کابین » از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا بدینوسیله از واجدین شرایط دعوت می گردد از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد از لینک زیر اقدام و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت دربسته تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۱۱/20 به یکی از آدرس های ذیل صفحه ارسال نمایند.

 

دانلود اسناد مناقصه اجاره یک دستگاه خودرو وانت مزدا و یک دستگاه خودرو سوخت رسان نیسان زامیاد تک کابین

************************************************************************

" آگهـی تجدید مناقصه واگذاری بهره برداری بارگیری فله و پاکت در محل کارخانه سیمان خاش"

شماره 2-12/1401

 

شرکت سیمان خاش در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی در خصوص واگذاری بهره برداری بارگیری فله و پاکت در محل کارخانه سیمان خاش، نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا بدینوسیله از واجدین شرایط دعوت می گردد از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد از لینک زیر اقدام و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت دربسته تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۱۱/13 به یکی از آدرس های ذیل صفحه ارسال نمایند.

 

دانلود اسناد مناقصه واگذاری بهره برداری بارگیری فله و پاکت

************************************************************************

آگهـی تجدید مناقصه خرید دو عدد درایو ABB و120 عدد خازن EPCOS

شماره 4-13/1401 KCCOT و4-14/1401 KCCOT

شرکت  سیمان خاش

 

شرکت سیمان خاش در نظر دارد نسبت به « دو عدد درایو ABB و120 عدد خازن EPCOS » از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا بدینوسیله از واجدین شرایط دعوت می گردد از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد از لینک زیر اقدام و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت دربسته تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۱۱/19 به یکی از آدرس های ذیل صفحه ارسال نمایند.

 

دانلود اسناد مناقصه خرید دو عدد درایو ABB

 

دانلود اسناد مناقصه خرید 120 عدد خازن برند Epcos

************************************************************************

 

آگهـی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه

شماره22/1401-KCCOT

شرکت سیمان خاش در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار« سرویس ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه سیمان خاش» از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا بدینوسیله از واجدین شرایط دعوت می گردد از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد از لینک زیر اقدام و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت دربسته تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۱۱/16 به یکی از آدرس های ذیل صفحه ارسال نمایند.

 

 

  • وسایل نقلیه مورد نیاز: 7 دستگاه مینی بوس و یک دستگاه  اتوبوس

 

دانلود مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه

************************************************************************

آگهـی مناقصه خرید انکر نسوز میله ایی و فنری

شماره 23/1401 KCCOT

 

شرکت سیمان خاش در نظر دارد نسبت به « خرید انکر نسوز میله ایی و فنری» از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا بدینوسیله از واجدین شرایط دعوت می گردد از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد از لینک زیر اقدام و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت دربسته تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۱۱/19 به یکی از آدرس های ذیل صفحه ارسال نمایند.

 

دانلود مناقصه خرید انکر نسوز میله ایی و فنری

************************************************************************

آدرس ارسال پاکات شرکت در مناقصه:

    تهران : خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69، تلفن : 42147777-021

    زاهدان: میدان دکتر حسابی -بلوار جمهوری- شرکت سیمان خاش، تلفن : 33294518-054

    کارخانه: شهرستان خاش- کارخانه سیمان خاش، تلفن: 33723761 -054