سيمان پرتلند تيپ III  يا سيمان زودگير

 

این سیمان دارای دانه بندي ريزتر و مقاومت كوتاه مدت(7روزه) بالاتر از سيمان تيپ I ميباشد اين نوع سيمان  در جاهائي كه نياز به مقاومت اوليه بالا و باز كردن سريع قالب باشد مصرف مي شود حرارت هيدراتاسيون آن در مقايسه با ساير انواع سيمان ها  بيشتر بوده و به همين علت در مناطق سردسير و يخبندان كاربرد بيشتري دارد.