صفحه ی آگهـی های شرکت در مناقصـه

 

 

   "آگهـی تجدید مناقصه عملیات تخلیه ، دپوسازی ،نگهداری، بارگیری مجدد ، حمل و تخلیه کلینکر فله و سیمان صادراتی "

شماره 2-7/99

 شرکت سیمان خاش در نظر دارد در خصوص عملیات تخلیه ، دپوسازی ،نگهداری، بارگیری مجدد ، حمل و تخلیه کلینکر یا سیمان  به داخل کشتی به میزان 200 هزارتن در اسکله شهید بهشتی بندر چابهار را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می­گردد نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سایت اینترنتی شرکت سیمان خاش بخش مناقصه به آدرس www.khashcement.com  اقدام و حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان تاریخ درج آگهی نسبت به دریافت و تحویل اسناد به دبیرخانه یکی از آدرسهای ذیل اقدام نمایند.

آدرس شرکت:

تهران : خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69

تلفن : 42147777-021

          زاهدان: میدان دکتر حسابی -بلوار جمهوری- شرکت سیمان خاش

تلفن : 33294518-054

                کارخانه: شهرستان خاش- کارخانه سیمان خاش                                              تلفن  :05433723761 

دانلود قرارداد