صفحه ی آگهـی های شرکت در مناقصـه

 

 

اسناد تجدید مناقصه عملیات آماده سازی، استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه سنگ گچ و ایجاد دپو در محل کارخانه سیمان خاش

 

(شماره 05-2/1400KCCO)

 

مناقصه عمومی

 

دانلود اسناد تجدید مناقصه عملیات آماده سازی، استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه سنگ گچ

 

به اطلاع مشتریان گرامی میرساند سه مناقصه زیر که در تاریخ 1400/04/01 در روزنامه چاپ گردیده است تا اطلاع ثانوی کان لم یکن تلقی میگردد.

اسناد مناقصه عملیات آماده سازی، استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه پوزولان و ایجاد دپو در محل کارخانه سیمان خاش 

اسناد مناقصه عملیات حمل بارگیری و تخلیه کلیه مواد اولیه  و ایجاد دپو در محل کارخانه سیمان خاش

 اسناد مناقصه عملیات آماده سازی، استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه مارن در محل کارخانه سیمان خاش