صفحه ی آگهـی های شرکت در مناقصـه

 

"آگهـی تجدید خرید سنگ آهن و سنگ گچ"

شماره 1-1/98

 

 

شرکت سیمان خاش در نظر دراد نسبت خرید سنگ آهن و سنگ گچ با شرایط زیر اقدام نمایند. بدینوسیله دعوت می­گردد از تولیدکنندگان نسبت به دریافت شرایط خرید از طریق سایت شرکت سیمان خاش به آدرس زیر حداکثر ظرف مدت  3 روز اقدام نمایند.

سنگ آهن:    Fe=40  هماتیت و دانه بندی 10-0 میلی متر به میزان 20،000 تن به صورت استخراجی

سنگ گچ:     عیار بالاتر از 80 و دانه بندی 50-0 سانتی متر به میزان 30،000 تن.

 

آدرس :

تهران : خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69

تلفن : 42147777-021

 

  

دانلود مستندات مربوط به مناقصه 

 

                                                                      شرکت سیمان خاش