صفحه ی آگهـی های شرکت در مناقصـه

 

آگهـی مناقصـه

10-1/96

 

شرکت سیمان خاش در نظر دارد پیمانکار واجد شرایط جهت ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه خود انتخاب نماید. بدینوسیله از متقاضیان دعوت می­گردد حداکثر تا 3 روز پس از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد به آدرس­های ذیل مراجعه نمایند :

وسایل نقلیه مورد نیاز : 7 مینی بوس و یک اتوبوس

آدرس :

تهران : خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69

تلفن : 42147777-021

زاهدان : بلوار دانشگاه - میدان دکتر حسابی - بلوار جمهوری                             

تلفن : 21-33294518-054

 

دانلود شرایط مناقصه جهت ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه 

 

 

***************************************************************************************************

"آگهـی خرید سنگ آهن "

شماره 8-1/96

 شرکت سیمان خاش در نظر دارد نسبت خرید سنگ آهن با شرایط زیر اقدام نمایند. بدینوسیله دعوت می­گردد از تولیدکنندگان نسبت به دریافت شرایط خرید از طریق سایت شرکت سیمان خاش به آدرس زیر حداکثر ظرف مدت  5 روز اقدام نمایند.

سنگ آهن:    Fe=45  و دانه بندی 10-0 میلی متر به میزان 10،000 تن.

 آدرس :

تهران : خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69

تلفن : 42147777-021

دانلود شرایط مناقصه خرید سنگ آهن